انواع پروفیل های لمینت

به سه دسته تقسیم میشود:

  1. بیرون لمینت
  2. داخل لمینت
  3. دو طرف لمینت

انواع پروفیل های لمینت بر اساس نوع پوشش

معمولا برای لمینت بیرون و داخل از لمینت سفید استفاده میشود و برای دو طرف لمینت از پروفیل های قهوه ای رنگ استفاده میشود.

اطلاعات بیشتر