گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی – ۱۳۹۵
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از معتبرترین مراجع داخل کشور است که تولیدکنندگان پروفیل در و پنجره یو پی وی سی می توانند با رعایت فاکتورهای کیفی به این نشان دست یابند

 

ویستابست